Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Telefónne čísla a e-maily


Hlavný kontakt


Helena Fantová

Recepcia

T: +421 232 144 592
E: helena.fantova@abcdata.eu

     
 

 

Zákaznícky servis


Jana Krásová
Vedúca zákazníckeho servisu

T: +421 232 144 574 
E: jana.krasova@abcdata.eu

 

Petr Tesař
Zákaznický servis

T: +421 232 144 589
E: petr.tesar@abcdata.eu

 


 

         

Centrálny e-mail:

zakaznicky.servis@abcdata.eu

       

 

IT Podpora


Ondřej Sýkora

Administrátor obchodných systémov

T: +421 232 144 587
E: ondrej.sykora@abcdata.eu

 
 
 
 

 

Obchodné oddelenie


T: +421 232 144 592

E: sales@abcdata.sk

 

Marketing


Jana Křístková
Marketing Team Leader

T: +421 232 144 542 
E: jana.kristkova@abcdata.eu

 

Ondřej Kobylka
Grafik

T: +421 232 144 542
E: ondrej.kobylka@abcdata.eu

 

 

         


E: marketing@abcdata.eu

       

 

Ekonomické oddelenie


Elena Pietroň

T: +421 232 144 580

F: +421 232 144 593 
E: elena.pietron@abcdata.eu

 

Denisa Turčanová
T: +421 232 144 580 

F: +421 232 144 593

E: denisa.turcanova@abcdata.eu