Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Telefónne čísla a e-maily


Hlavný kontakt


 

T: +421 232 144 592

     
 

 

Zákaznícky servis


Jana Krásová
Vedúca zákazníckeho servisu

T: +421 232 144 589 
E: j.krasova@abcdata.eu

 

 

 


 

         

Centrálny e-mail:

reklamacie@abcdata.eu

 

       

Obchodné oddelenie


T: +421 232 144 592

E: sales@abcdata.sk

 

Marketing


Jana Křístková
Marketing Manager

T: +420 601 275 131
j.kristkova@abcdata.eu

 

 

 

 

         

 

       

 

Ekonomické oddelenie


Elena Pietroň

T: +421 232 144 580

F: +421 232 144 593 
E: elena.pietron@abcdata.eu

 

Denisa Turčanová

T: +421 232 144 580 

F: +421 232 144 593

E: denisa.turcanova@abcdata.eu