Společnosti ve skupině ABC Data:
Aktuální ceny akcií ABC Data S.A.:

Osvědčení společnosti


Společnost ABC Data CZ s.r.o. odštěpný závod vykonává svou činnost v souladu s českou i unijní legislativou. Dodržování zákonů a předpisů lze doložit následujícími osvědčeními a certifikacemi, které byly společnosti ABC Data uděleny na základě plnění daných kritérií.

Baterie             

Informace - zpětný odběr vysloužilých baterií/akumulátorů