Spoločnosti v skupine ABC Data:
Aktuálne ceny akcií ABC Data S.A.:

Colorovo


Colorovo je vlastná značka spoločnosti ABC Data S. A. Produkty Colorovo vychádzajú z najnovších technológií a predstavujú jedinečný dizajn a bezkonkurenčnú kvalitu. Každý Colorovo produkt prejde niekoľkými úrovňami testov a kontrolami kvality, ešte než je uvedený na trh. Produkty Colorovo spĺňajú všetky prísne normy Európskej únie. Výrobky Colorovo neporušujú žiadne práva, vrátane práv na intelektuálne vlastníctvo.

Náplně a tonery

Náplne a tonery Colorovo sú veľmi kvalitné vysokokapacitné produkty. Zaisťujú pokrytie viac než 1500 modelov tlačových zariadení. Spotrebné materiály Colorovo sú vyrábané v Európskej únii, čo má pozitívny vplyv na ich životnosť. Vysoko kvalitné komponenty a látky, krátka doba medzi vyrobením a použitím produktov zaisťujú mimo iného aj spoľahlivú prácu a vynikajúce parametre tlače. Vybrané produkty sú dostupné vo verziách XL a XXL, čo prináša veľmi nízke náklady na tlač stránky. Miesto výroby a politika značky si za jeden zo svojich hlavných cieľov stanovuje ochranu a dodržiavanie práv duševného vlastníctva. Naše výrobky neporušujú patenty ani priemyslové vzory.